Promaks güncel versiyon bilgisi (06.12.2019-15.10.2019)

 

1.    Alış İşlemleri – Efatura menülerinde, GIB REF seçimi yapılarak girişi yapılmakta olan Alış Efaturasının manuel girilen tutarı ile xml içinde yer alan tutarı arasında fark olduğunda ekrana mesaj vermesi sağlandı. Tutar kontrolü, 0,3 kuruştan büyük farklar için geçerli olmaktadır.

 

Ekrana gelen uyarı mesajı aşağıda yer almaktadır.

 

 

2.    Alış İşlemleri – Efatura menülerinde, GIB REF seçimi yapılarak girişi yapılmakta olan Alış Efaturasının manuel girilen Evrak Tarihi ile xml içinde yer alan Evrak Tarihi arasında fark olduğunda ekrana mesaj vermesi sağlandı.

 

Ekrana gelen uyarı mesajı aşağıda yer almaktadır.

 

Eğer kullanılmakta olan databasede Fatura Ek İzahat alanlarında “OrgEvr_Tarih” alanı tanımlı ise ve uyarı mesajına “Evet” seçimi ile devam edilirse; xml’de kayıtlı olan tarih Org_Evr_Tarih alanına kayıt edilir. Alış Faturasına kullanıcının girdiği tarih değiştirilmez.

 

Eğer kullanılmakta olan databasede Fatura Ek İzahat alanlarında “OrgEvr_Tarih” alanı tanımlı değil ise ve uyarı mesajına “Evet” seçimi ile devam edilirse; evrak kullanıcının girdiği xml’den farklı evrak tarihi ile kayıt edilir.

 

Eğer uyarı mesajına “Hayır” seçimi ile devam edilirse; evrak kayıt edilmez. Evrak gövdesine geri dönüş yapılır.


 

 

Eğer girişi yapılmakta olan Alış Efaturasının seçilen GIB.REF xml’inden hem Tutar hem de Tarih olarak farklılığı var ise ekrana gelen uyarı mesajı aşağıdaki gibi oluşacaktır.
 

3.    Alım Ön Sipariş ve Alım Sipariş Menülerinde girişi yapılmış veya yapılmakta olan evraklarda C/H Kod değiştirildiğinde Ödeme Kodu bilgisinin de Varsayılanlardan alınarak otomarik değiştirilmesi sağlandı.

Bu geliştirme için USQ_X _ Diğer Seçenekler parametre ekranına yeni bir parametre girişi yapıldı.

C/H Varsayılan Bağlantılı Ödeme Kodu parametresi seçili olan databaselerde; Cari Hesap Kodu değiştirildiğinde, yeni girişi yapılan Cari Koduna bağlı Varsayılan tanımında yer alan Ödeme Kodu uygulanır.

Evrak girişinde yer alan Cari Hesap Koduna bağlı ödeme Kodu bilgisi değiştirilerek evrak kayıt edilebilme fonksiyonu devam etmektedir. Bu şekilde kayıt edilen evraklarda C/H Kodu değiştirilmediği sürece, Cari Kod alanından geçişlerde Varsayılan Ödeme Koduna geri dönüş yapılmaz.

 

 

4.    Mgz_Merkez _ E-Ticaret İadeleri menüsünde Ödeme İadesi yapılarak kayıt edilmekte olan evrak Ref.Numarası başka bir evrak girişinde kullanıldı ise sıradaki boş Ref.NO ile devam etmesi sağlandı.

 

5.    SetOrder içinde ayrı ödeme satırlarında gelen Kredi Kart ve Kredi Kart puan bilgilerinin PAYU’ye toplam olarak bildirimesi sağlandı.


 

 

6.    Master – Satış İşlemleri – Diğer İşlemler – Pasif Sevk İrsaliyesi menüsünde “EDI” ve “Excel’e Gönder” seçeneklerinin kullanıma açılması için düzenleme yapıldı.

 

 

7.    Hediye Kart Raporunun listboxlarında import sonrası kartların görüntülenmesi için Locl klasörünün silinmesine ihtiyac duyulmaması için düzenleme yapıldı.

 

8.    Mağaza programında Transfer Otorizasyon menüsünde browse ekrana Gittiği Depo ve İlk Miktar alanları eklendi.

 

 

 

9.    Mgz_Merkez – Transfer Otorizasyon excel import dosyasında beden alanları hatalı oluşturulmuş olsa da import işleminde barkodun ait olduğu beden dağılımına import edilmesi sağlandı.

 

10. Mağaza – Transfer Otorizasyon menüsünde Termin Tarihi alanı Pasif duruma getirilerek kullanıcıların Termin Tarihi vermesi engellendi. Bu alan mağazada Pasif olsa da merkez tarafında verilen termin tarihini mağazaya replike edilmesi sağlandı.

 

11. Mgz_Merkez programında Fonksiyon seçimine "Toplu Transfer Otorizasyon Kesinleştirme" opsiyonu eklendi.Taslak ve Aktif olan transfer otorizasyonlarının Toplu Kesinleştirme yapılması sağlandı.

 

12.Mağaza programı açıkken aynı transfer otorizasyon evrakında ilk çıkış yapıldıktan sonra, ikinci ekrandan çıkış yapılırken miktar kontrolü yapılması sağlandı.
İlk ekrandan çıkış yapıldıktan sonra, ikinci ekrandan çıkış yapılmak istendiğinde "Stok Çıkışı için Miktar Yetersiz" uyarısı verilerek çıkış yapılması engellendi.


 

 

 

13.Transfer Otorizasyonda El terminalinden import edilirken, bir emir içinde Stok çıkışı yapılmadan, birden çok kez el terminali dosyasının import edilmesi engellendi.  

 

14. Master – Stok Raporları – Stok Hareket Raporları – Stok Sayım Farkı raporu Asorti tıklı alındığında sadece Asorti kodlarının raporlanması sağlandı.

 

 

15. Magaza programı Kart Değişimi menüsünde GetCustomer Response içerisinde gelen;

a.      FormStatus bilgisinin Form Durumu alanında

b.      FormDate bilgisinin Form Durum Tarihi  alanında gösterilmesi sağlandı.

 

 

16. Mağaza programı Satış İşlemlerinde satırda manual iade yapılırken, FiyatTipi = 0 olan durumlarda CRM Iskonto alanına giriş yapılmasına izin verildi.

Manuel girişi yapılan CRM iskontosunun Request içerisinde CrmTotalDiscount alanında gönderilmesi sağlandı.

 

 

17. Kart Değişimi menüsünde kart değişim işlemleri sonrası CreateForm servisinden gelen bilgilerin Crystal Report ile yazdırılması sağlandı.

 

 

18. Magaza Satış işlemlerinde;

İlk Inquiry request gönderildiğinde ve response içerisinde OtpRequeired = True geldiği durumlarda;

a.      SendOtp ve Kod Doğrulama yapılması sağlandı.

b.      Kod Doğrulama işlemine göre ikinci Inquiry request içerisinde “OtpValidationSkipped

: true / false”  gönderilmesi sağlandı.

İkinci gönderilen Inquiry request içerisinde OtpValidationSkipped alanı ne gönderilmiş ise PreOrder request içerisinde de aynısı gönderilmesi sağlandı.

 

19. Magazacılık Faturalı İade ekranında;

a)     CommitTransactionReturn WS geliştirmesi yapıldı.

b)     Faturaları İade ekranı ile iade işlemi yapılan evrak içinde Manuel İade satırı girişi engellendi.

c)      Manuel İAde işlemi başlamış iken, Fatua İade Ekranı ile iade satırı girişi engellendi.

 

20. Ecom Fatura evraklarında CRM İskontoları olması halinde, GünSonu Detay Düzelt menüsünde sağ click ile ekrana İskonto bilgilerinin, Magaza program gelmiş evraklardaki gibi izlenebilmesi sağlandı.