E-irsaliye ve e-Serbest Meslek Makbuzu uygulaması ötelendi


E-irsaliye ve e-Serbest Meslek Makbuzu uygulaması ötelendi.

 

Elektronik belge uygulamalarının yaygınlaştırılması stratejisi çerçevesinde 487 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde değişiklik yapılması amacıyla Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Taslağı hazırlanmıştır. Söz konusu Taslak ile; 
 
-  E-İrsaliye, e-Serbest Meslek Makbuzu uygulamasına 1/7/2019 tarihinden itibaren zorunlu olarak dahil olması gereken mükellef grupları, mal sevkiyatı işlemleri ile serbest meslek mensubu grupları belirlenmiş,
- Tebliğe e-Dekont uygulaması da dahil edilerek Bankaların hali hazırda kağıt ortamda düzenlemek, muhafaza ve ibraz etmek durumunda kaldığı DEKONT belgesinin elektronik ortamda elektronik belge olarak düzenlenip, muhafaza ve ibraz edilmesine imkan verilmesi ve bu düzenleme ile dileyen bankaların söz konusu uygulamadan yararlanabilmesine imkan verilmiştir.